Havnelauget protesterer mod lokalplanforslag, der er vedtaget for Enghave Brygge

Som den ser ud nu, medfører den uoprettelig skade på havneløbet og miljøet i den gamle industrihavn. Fra den 6. februar 2013 og 8 uger frem kan du gøre din indflydelse gældende.

Her er vores baggrund for protesten:

LYSET ØDELÆGGES

Vandet ud for Enghave Brygge bliver fyldt op med et areal, der svarer til 5 fodboldbaner. Det brede havneløb bliver omdannet til en kanal. Det betyder en drastisk ændring af lyset fra vandspejlet og af de rekreative kvaliteter af havneløbet.

Inde på land vil man grave smaller kanaler ud. De smalle kanaler vil meget af tiden ligge i skyggen af høje bygninger, uden genspejling af lys.

Der er ingen logik i at ødelægge et lyst havnemiljø for at lave en mørk kanal by.

KALVEBOD BRYGGE OM IGEN

På de kunstige øer skal der opføres huse på op til 9 etager. Igen et miljø som ved Kalvebod Brygge, der ikke fungerer rekreativt trods beliggenheden ved vandet.

Ganske vist er der i lokalplanen kommet forbedringer i forhold til den tidligere startredegørelse - bredere promenader nogen steder, og bebyggelsen åbner sig med gårde ud mod promenaden.

Men gård-områderne vil stadig virke private. Og der er ikke planlagt store, frie rekreative arealer med grønne plæner ned mod vandet – som på Islands Brygge – der signalerer, at alle er velkomne.

SLUT MED HAVNEMILJØET

De historiske bygninger og havnearealer på Enghave Brygge bliver ødelagt eller omkranset af højhuse. Den enestående oplevelse af gammel dansk industrihavn forsvinder.

UOPRETTELIGE MILJØSKADER

Vores største bekymring er, at indsnævringen af havneløbet vil medføre ringere vandudskiftning og uoprettelige miljøskader i hele havnen. Desuden kan udgravning af kanaler på Enghave Brygge, udgravning til fundamenter og opfyldning i havnen give en udsivning af tungmetaller og giftstoffer fra den forurenede jord på Enghave Brygge og fra slammet i havnebunden. Den sundhedsfare, som badende, kajakroere og andre der dyrker vandsport kan blive udsat for, kan vise sig at være ganske betydelig.

Der findes alternativer til Kommunens forslag.

Havnelauget foreslår, at lokalplanen ændres således:

HAVNELØBET BEVARES

Lyset fra vandspejlet bliver bevaret, og man undgår de miljømæssige og rekreative problemer, der kan opstå ved at indsnævre vandets løb og ændre strømforholdene. Bygherrerne vil spare millioner, og boligerne kan blive billigere at bo i.

INGEN KANALER - INGEN FORURENING

Opgiv tanken om kanaler – København er ikke Amsterdam eller Venedig, hvor kanalerne er naturlige og ikke kunstigt anlagte.

Dermed undgår man de forureningsmæssige problemer, det kan give at grave i jord forurenet af de tidligere virksomheder på området.

Og der kan bygges på hele arealet, så bebyggelsesprocenten kan blive den samme, mens udgifterne til byggeriet formindskes betragteligt.

LANGS KAJKANT OG TØMMERGRAVEN BYGGES LAVT

Højst op til 4-5 etager, som oprindeligt besluttet i en tidligere plan. De højeste huse lægges længst inde på land. Derved får alle optimal glæde af lys og nærheden til vandet. Også fra vandsiden vil det se mere venligt og åbent ud.

DE GAMLE INDUSTRIMINDER SKAL BEVARES,

Københavns Kommune mageskifter med Nordicom, og kommunen skaber et attraktivt miljø for både københavnere og turister på Bryggens nordlige spids, hvor havnen og Tømmergraven løber sammen. Det gamle pumpehus og den bevaringsværdige Uniscrap-bygning kan blive naturlige centrale punkter i et enestående område, hvor man bliver mindet om, hvad havn og søfart og den dertil knyttede industri har betydet for København.

Hjælp os med at ændre kommunens planer.

Skriv under på vores protest. Det kan I gøre elektronisk her på hjemmesiden. Og fortæl andre om projektet og protesten imod det og få dem til at skrive under også.

I kan også printe lister ud fra hjemmesiden og samle underskrifter på dem.

Vi skal have underskrifter senest mandag den 1. april, så sørger vi for at aflevere dem til kommunen.

Lister med underskrifter sendes eller afleveres til næstformanden for Havnelauget, Susanne Bro, Havneholmen 42, 6.tv, 1561 Kbh.V

Opmærksomheden henledes også på borgermøde om lokalplanen tirsdag den 19.3.2013 kl. 19-21 på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. Derudover bliver der arrangeret en rundgang på Enghave Brygge samme dag kl. 16.

Mange hilsener fra
Bestyrelsen for Havnelauget

Claus Rasmussen, formand, Artillerivej 98C, 2. th., 2300 Kbh S, E-mail: cr@lokalbolig.dk
Susanne Bro, næstformand
Jette I. Hansen
Lisa Rosenmeier
Poul Skovgaard